Koeltorens
  • Wij kunnen het systeemwater controleren en begeleiden op de gewenste parameters
  • pH, geleidbaarheid en de juiste hoeveelheid gedoseerde chemicalien.
  • Producten die gedoseerd kunnen worden
  • Doseerpompen op tijd, puls of batch
  • Filters, ozon installatie indien nodig, uv-techniek
  • Geleidbaarheidsspuien leveren en ijken
koelsysteem