Gekoeld water

Onderstaand vindt U de algemene theorie met betrekking tot de hardheid in een koel systeem.

Wij zijn in het algemeen van mening dat het beter is om grote installaties te vullen met onthard water, mits er in het systeem geen belemmeringen aanwezig zijn voor het gebruik van totaal onthard water.

De theorie: Zie de tekst bij vc systemen.

Daar vooraf niet bekend is hoeveel water er na verloop van tijd bij gesuppleerd wordt, is het raadzaam reeds bij het ontwerp de installatie(s) te voorzien van een suppletie ontharder.

Om aan de voorwaarde van de installatie vanuit een centraal punt bijgevuld worden en de hoeveelheden moeten m.b.v. een watermeter geregistreerd worden. Liefst via een vacuum ontgasser.

De waterkwaliteit dient periodiek (1 à 2 maal per jaar) gecontroleerd te worden op pH-waarde , hardheid en geleidbaarheid .

Deze metingen moeten bijgehouden worden, evenals de hoeveelheden gesuppleerd water en de hardheid van het gesuppleerde water.

Richtwaarden voor het vulwater

Hardheid:

Tot 10.000 ltr. = 1,9°DH

Bij een installatie van 40.000 ltr. is dit <0,7°D

Hoe groter de waterinhoud, hoe lager de hardheid dient te zijn.

Wanneer de garantievoorwaarden van de verschillende onderdelen in de installatie een hardheid van < 0,1°D toestaan, dan is het vullen van de installatie met geheel onthard water aan te bevelen.

De uiteindelijke pH-waarde van het koelsysteem zal deel gestuurd moeten worden.

Gaarne aan houden tussen de pH 8,5 en 9

Geleidbaarheid:

Tussen 200 en 600 mS.

Leidingwater bevindt zich bijna altijd tussen deze waarden, waardoor ingrijpen op de geleidbaarheid normaal gesproken niet nodig is.

Het ontharden heeft nauwelijks invloed op de geleidbaarheid.

Chloride:

Aangezien er RVS in de installatie aanwezig is (o.a. de vele platenwisselaars), hebben we ook met het chloridegehalte van het water te maken.

De maximale waarde wordt bepaald door de kwaliteit van het RVS en door de temperatuur.

Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de maximale toegestane waarde.

Normaal wordt er een maximum van 50 mg/l voorgeschreven. Aangezien de temperatuur hier niet boven de 35° komt is een chloridegehalte tot 75 mg/l aanvaardbaar.

In leidingwater zit altijd chloride, waarden tussen  40 en 60 zijn gebruikelijk, waarden boven de 75 komen in Nederland eigenlijk niet voor.

Wanneer het chloridegehalte te hoog zou zijn, is deels vullen met demi water noodzakelijk.

Magnetiet en vrij ijzer

Magnetiet is de roestvorm die gevormd wordt in een systeem met de aanwezigheid van een minimale hoeveelheid zuurstof.

Deze corrosievorm is zwart.

Bij een overmaat zuurstof komt een  rood/bruine roestkleur die wij van ijzer gewend zijn.

Wanneer  deze vervuiling niet afdoende afgevangen wordt, blijft deze rondzwerven in het systeem en kan zich tevens afzetten op ongewenste plaatsen.

Platenwisselaars zijn door hun fijnmazigheid kwetsbaar voor vervuiling, waardoor het vuil zich makkelijk kan nestelen.

Filtratie is daarom in een groot systeem, bij gebruik van veel of grote warmtewisselaars, van essentieel belang.

Filteren

In koelsystemen adviseren wij koolstof filtratie.

In de praktijk worden de grotere deeltjes die direct kwaad kunnen verwijderd, maar blijft vaak 65 % van de vervuiling aanwezig, aangezien deze veel kleiner zijn dan 1 micron en daardoor ook niet genoeg aangetrokken worden door de magneet.

De vervuiling blijft dus grotendeels in het systeem en vormt nog steeds een potentieel gevaar voor o.a. de platenwisselaars.

Koolstof filtratie

Koolstoffilters filteren deeltjes af tot < 0,05 micron, waardoor bijna alle vervuiling en

zelfs verkleuring wordt afgevangen. De vuil buffer capaciteit is afhankelijk van de maat filter: 12.000, 25.000 of 50.000 gram, waardoor theoretisch alle aangemaakte vervuiling afgevangen kan worden.

Deze combinatie maakt effectieve filtratie mogelijk. ( tevens kunnen  oude systemen grotendeels schoon gefilterd worden.) Het nadeel van koolstof filters is de prijs, het formaat en dat het beter is om een onderhoudscontract op het filter af te sluiten (tijdens dit onderhoud worden wel weer de benodigde wateranalyses gemaakt, waardoor de jaarlijkse controle op het c.v.-water gewaarborgd is). Wanneer de waterkwaliteit een grotere rol speelt, adviseren wij altijd een koolstoffilter toe te passen.

Ontgassing

Vacuüm ontgassing is noodzakelijk in systemen waar de temperatuur niet boven de 35° komt.
Door het ontgassen in deelstroom, wordt de hoeveelheid aanwezige gassen teruggedrongen, waardoor de aanmaak van corrosie wordt beperkt.

De prijzen zijn inclusief het eerste jaar onderhoud  (minimaal 3 bezoeken waarin de filters worden gereinigd, de installatie en het water worden gecontroleerd en er watermonsters worden genomen voor een analyserapport).
Filters hebben een garantie van 10 jaar en een levensduur van 30 jaar.

Onderhoud van de filters en controle op de waterkwaliteit

Na het eerste jaar kan het onderhoud op de koolstoffilters verlengd worden.